Vybrané reference

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

internet

HONDL GLOBAL SERVICES a.s.

internet, telefonní služby

JRS Česká a Slovenská Republika

HW a SW servis, internet, telefonní služby

SITEL, spol. s r.o.

instalace aktivních prvků, tvorba SW

TEPO s.r.o.

datové okruhy, internet

T-Mobile Czech Republic a.s.

páteřní optická síť, servis on-site

Vodafone Czech Republic a.s.

vnitřní optické trasy, last mile

Středočeská energetika s.r.o.

internet

SELF servis, spol. s r.o.

pronájem optických okruhů

SK Kladno a.s.

internet, online video přenosy

ST-STAKON a.s.

internet

SBD Horník

internet, telefonní služby

PetCenter CZ s.r.o.

internet, VPN

Proznak Kladno s.r.o.

internet

Sportovní gymnázium Kladno

internet

Střední odborná škola a SOU

internet

Základní škola Doksy

internet, telefonní služby

Základní škola Kamenné Žehrovice

internet

Základní škola Stehelčeves

HW a SW servis, telefonní služby

Obec Dřetovice

HW a SW servis, internet, telefonní služby

Obec Stehelčeves

HW a SW servis, Internet, telefonní služby

ELNET systém s.r.o.

pronájem optické trasy

Hokej Kladno s.r.o.

internet

Baoba CZ s.r.o.

internet

 • České vysoké učení technické v Praze
 • STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.
 • APL Kladno, s. r.o.
 • RAYMAN spol.s.r.o.
 • ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o.
 • FASS s.r.o.
 • Vezetcz, s.r.o.
 • HELP FINANCIAL s.r.o.
 • SORAL & HANZLIK s.r.o.
 • JIKO METAL s.r.o.
 • Flying accountant s.r.o.
 • SIV Kladno s.r.o.
 • Dopravní zdravotnictví a.s.
 • ARCO OFFICE s.r.o.
 • Limed s.r.o.
 • FER KLADNO s.r.o.
 • DAKLS s.r.o.
 • Open Solotioun s.r.o.
 • KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o.
 • FVE III Tuchlovice, s. r. o.
 • SBD Horník
 • První Železářská společnost Kladno s.r.o.
 • Bohdan Bolzano, s. r. o.
 • ZAPA BETON a.s.
 • Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.
 • METROSERVIS s.r.o.
 • Kladenská dopravní a strojní s.r.o.
 • DOSPRA, spol. s r.o.
 • NZ SERVIS, spol. s r.o.
 • D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
 • K.M.TRADE, spol.s r.o.
 • HELLAND, s.r.o.
 • GARC Kladno s.r.o.
 • RK Consult Kladno, s.r.o.
 • POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 • ADAX, spol. s r.o.
 • Energie - nemovitostní a.s.
 • ZEBRA KLADNO s.r.o.
 • CeWe Color, a. s.
 • BENU Česká republika a.s.
 • Sachet a.s.
 • COLAS CZ, a.s.
 • Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.
 • Baoba CZ s.r.o.
 • DASET Engineering s.r.o.